MANNAGENN Yönetim Mühendisliği Yaklaşımı

Rekabet durmaksızın artıyor. Kâr marjları düşüyor. Alternatifleri çoğalan müşterilerin beklentileri sürekli olarak yükseliyor. Bu beklentilere cevap verecek nitelikte insan kaynağı bulmak güçleşiyor. Farklılaşma yolunda atılan her türlü adım kısa sürede sıradanlaşıyor.

Şirketlerin bir süre önce üstünlük olarak kabul ettiği nitelikler artık karşımıza yönetimsel problemler olarak çıkıyor. Büyüklük ve köklü bir geleneğe sahip olmak eskiden önemli vasıflardı. Bugün büyüklüğün yavaşlamaya sebep olduğunu, geleneğin değişimi zorlaştırdığını görüyoruz. O günlerde yönetimden bir "sanat" olarak bahsediliyordu. Bugün ise yönetim her geçen gün mühendisliğe daha çok yaklaşan bir "bilim" dalı haline gelmiş durumda. Rekabet karşı konulmaz bir biçimde şirketleri daha analitik düşünmeye ve işlerini daha bilimsel metotlarla yönetmeye zorluyor. Bu değişimi gerçekleştirmede yetersiz kalan sayısız dünya markası gözlerimizin önünde yok oluyor.

MANNAGENN, yönetimin gün geçtikçe mühendisliğe yaklaştığı bu süreçte kurumlara değişimin tüm kademelerinde destek oluyor. Sahip olduğu mühendislik formasyonunu sosyal yetkinliklerle birleştirerek, müşterilerinin iş yapış şekillerini analitik ve bilimsel yöntemlerle yeniden tasarlamalarına yardım ediyor. Bu yenilikçi yaklaşımımızı "Yönetim Mühendisliği" olarak adlandırıyoruz. Sağladığımız hızlı kazanım ve kalıcı iyileştirmelerle müşterilerimize rekabet avantajı kazandırıyor, başarılarına başarılarımızla katkıda bulunuyoruz.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN