İnsan Kaynağı

İnsan, stratejik öneme sahip çok kıymetli bir kaynaktır. Ne var ki, diğer tüm kaynaklar gibi insan kaynağı da israf edilebilir. MANNAGENN, sunduğu Yönetim Mühendisliği hizmetleriyle bu israfın önüne geçmeyi amaçlar. Süreçte yer alan değerler zincirinin tüm adımlarını sahip olduğu sektöre, kuruma ve göreve özel en iyi uygulamalarla (best-practices) yeniden tasarlar. İnsan kaynağının mevcut yetkinlikler ve sahip olduğu potansiyel bakımından değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının tespiti, iş gücü optimizasyonu ve performans yönetimi uygulamalarıyla organizasyonel yapıyı sağlamlaştırır. Sunduğu iş çözümleriyle İK süreçlerinin iş yükünü azaltır. İK süreçlerini kısmen veya tamamen dış kaynaklı olarak üstlenerek, İK departmanlarının daha verimli çalışmalarını, operasyonel iş yükünden sıyrılarak daha stratejik konulara odaklanmalarını sağlar.

İnsan Kaynakları Hızlı Kazanımları

MANNAGENN, Yönetim Mühendisliği hizmetleri içerisinden sadece insan kaynakları konusuna odaklanmak
ve hızlı kazanımlar elde etmek isteyen müşterilerine;

  • Danışmanlık ve en iyi uygulamalarla (best-practices) İK değerler zincirinin tasarlamasına yardımcı olur.
  • Performans yönetimi ve iş gücü (WFM) konularında optimizasyon ve yönetim hizmetleri sunar.
  • Dış kaynaklı İK hizmetleri sağlar.
  • İK yönetimi çözümleri ve bilgi sistemlerinin entegrasyonunu gerçekleştirir.
  • Copyright 2014 (c) MANNAGENN