Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri insan ve süreç arasındaki ilişkiyi kuran, düzenleyen, kontrol eden ve raporlayan kritik yönetim bileşenleridir. MANNAGENN, sunduğu Yönetim Mühendisliği hizmetleriyle kurumların bu bileşenden etkin bir biçimde faydalanarak çalışan verimliliğini arttırmalarını ve süreçlerin kalitesini güvence altına almalarını sağlar. Operasyonel giderleri, hatalardan kaynaklanan kayıpları ve yönetim maliyetlerini düşürür.

Rekabet koşulları, yakın zamana kadar bir gereklilik olarak görülen bilgi teknolojilerini bir zorunluluk haline getirmiş, BT departmanlarını destek kadroları olmaktan çıkartarak stratejik iş birimlerine dönüştürmüştür. MANNAGENN, bu dönüşümü stratejilerine yansıtan ilk danışmanlık şirketlerinden birisi olarak, müşterilerine hizmet portföyü ile ilgili uçtan uca iş çözümleri, danışmanlık ve dış kaynaklı BT hizmetleri sunmaktadır.


BT Çözümleri Portföyü

  • İş Süreçleri Otomasyonu
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümleri
  • İK Yönetimi Çözümleri
  • BT Hizmetleri Portföyü

  • Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
  • Proje Yönetimi
  • Dış Kaynaklı Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
  • Copyright 2014 (c) MANNAGENN