Süreçler

Tüm şirketler aynı insan kaynağı havuzundan aynı maliyetlerle besleniyor. Aynı teknolojilere aynı fiyatlarla erişiyor. Böyle bir rekabet ortamında nasıl farklılaşılabilir? Maliyetler kaliteden ödün vermeksizin nasıl düşürülebilir?

Bu soruların cevabı süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve sürekli olarak geliştirilmesinden geçiyor. MANNAGENN, sunduğu Yönetim Mühendisliği hizmetleriyle kurumların süreçlerine maliyet ve rekabet penceresinden bakmalarına yardımcı oluyor. Kurumların insan kaynağı, teknoloji ve süreçlerini mühendislik yöntemlerle "bütünsel olarak" analiz etmelerini sağlıyor. Ürün ve hizmetlerini farklılaştırmalarını ve gelişimi sürekli kılmalarını güvence altına alacak yönetim sistemleri tasarlıyor.


Süreç Yönetimi Portföyü

İş Süreçleri Hızlı Kazanımları

  • İş Süreçleri Analizi (BPA), Optimizasyonu ve Yönetimi (BPM)
  • İş Süreçleri Otomasyonu
  • Copyright 2014 (c) MANNAGENN