MANNAGENN Yönetim Mühendisliği Hizmetleri

Rekabet kurumları daha analitik düşünmeye ve işlerini daha bilimsel metotlarla yönetmeye zorluyor. Bu değişimi gerçekleştirmede yetersiz kalan sayısız dünya markası gözlerimizin önünde yok oluyor.

Bu mücadelede ayakta kalmak ve öne geçmek isteyen kurumların insan kaynağı, teknoloji ve süreçlerini "bir bütün olarak" ele almaları ve "mühendislik yöntemlerle" çok katmanlı olarak irdelemeleri gerekiyor. Ne var ki insan kaynağı, teknoloji ve süreçlerin her üçüne de aynı derecede vakıf bir mühendislik kadrosunu yetiştirmek hem çözülmesi zor bir problem, hem de pahalı ve uzun vadeli bir yatırıma gereksinim duyuyor.

MANNAGENN kurumlara bu noktada hizmet veriyor. Sahip olduğu bütünsel uzmanlığı ve mühendislik formasyonunu müşterileriyle paylaşıyor. İK, BT ve iş süreçlerini mühendislik yöntemlerle bütünsel olarak irdeliyor. İşletmelerin rekabet güçlerini arttırmalarını sağlayacak yönetim uygulamalarını en düşük yatırımla ve mümkün olan en kısa vadede hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.


MANNAGENN Yönetim Mühendisliği Hizmet Bileşenleri

  • İnsan Kaynakları
  • Süreçlerde yer alan insan kaynağı ne kadar yetkin?
  • Teknoloji
  • Teknolojilerden hangi etkinlikte faydalanılıyor?
  • Süreçler
  • Sürecin kendisi ne kadar etkin?
    Copyright 2014 (c) MANNAGENN