Satış Danışmanlığı

İktisatçılar satışı "bir malın mülkiyetinin belirli bir bedel karşılığında alıcıya devredilmesine dayanan işlem" olarak tanımlıyor. İşletmeciler satışı "ticari faaliyetlerin tamamlanmasını sağlayan eylem veya eylemler" olarak ifade ediyor. Bu tanımla satışa iş süreçlerinin en son halkası olarak yaklaşıyor. Bize göre her iki yaklaşım da satışın satışçılar ve şirketler için ne ifade ettiğini anlatmakta yetersiz kalıyor.

MANNAGENN için satış her şeyden önce bir son değil, bir başlangıçtır. Ticari faaliyetler satış ile son bulmaz, hayat bulur. Satış bir eylem ya da işlemden öte bir tutkudur. Bir problem gördüğünde heyecan duymaktır. Çünkü satışçılar her problemin bir fırsat olduğunu bilir. Problemleri fırsata dönüştürür.

MANNAGENN satışa yönetsel bir süreç değil, bir tutku, bir heyecan olarak bakıyor. Müşterilerini problemleri fırsata dönüştürmek için, tutkusuna ve heyecanına ortak olmaya çağırıyor.


Hizmet Portföyü
Copyright 2014 (c) MANNAGENN