Stratejik Danışmanlık

Stratejik yönetim, tartışılmaz önemine rağmen şirketlerin uygulamaya geçirmekte en çok zorlandıkları yönetim sürecidir. The Economist’in 587 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiği idari bir araştırma, her 100 şirketten 88’inin takip eden 3 senelik dönemde rekabet edebilmelerinin stratejilerini uygulamaya geçirmelerine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık araştırmaya katılan yöneticilerin %61’i şirketlerinin stratejileriyle operasyonel uygulamaları arasında ciddi boşluklar olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerinin stratejileri hayata geçirme konusunda ortalamanın üstünde performans gösterdiğine inanan yöneticilerin oranı %13, stratejilerinin ve iş modellerinin "bütünüyle uyumlu" olduğunu düşünen yöneticilerin oranı %6’dır.

MANNAGENN, uygulamakta olduğu Stratejik Mühendislik Metodolojisiyle, kurumların stratejilerini misyon ve vizyona indirgenmiş tek seviyeli kavramsal kalıplardan daha derinlikli ve sistematik olarak analiz eder. Şirketlere rekabet perspektifinden mevcut durumlarıyla ilgili rasyonel bir değerlendirme sunar. Faydası tartışmaya açık tavsiyeler vermekten ziyade stratejilerin nasıl uygulamaya geçirileceğine dair somut iş planları oluşturarak stratejiler ve operasyonlar arasındaki boşluğu giderir. Stratejilerin iş modelleriyle uyumlu, iş modellerinin ise stratejileri besler özellikte olmasını sağlayarak kurumlara gerçek bir rekabet üstünlüğü sağlar.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN