Operasyonel Danışmanlık

MANNAGENN’in operasyonel danışmanlık hizmetleri, operasyonel süreçlerin bütün olarak ele alındığı ve stratejik mühendislik hizmetlerinin devamı niteliğindeki sistematik uygulamalardan oluşmaktadır.

Operasyonel Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı:

 • Operasyonel modelleme ve mühendislik

 • Tahmine dayalı operasyonel planlama
 • Kapasite planlaması
 • Envanter planlaması
 • Tedarik zinciri planlaması
 • Kurumsal kaynak planlaması
 • Proje planlaması
 • Destekleyici planlama

 • Operasyon yönetimi
 • Gerçek zamanlı yönetim


 • Copyright 2014 (c) MANNAGENN