İnsan Kaynakları Danışmanlığı

MANNAGENN, İK konusunda hızlı kazanımlar elde etmek isteyen şirketlere Yönetim Mühendisliği kapsamında yer alan İK bileşenlerini danışmanlık hizmeti olarak sunuyor. Bu hizmeti alan şirketler, organizasyon ve planlamadan başlayarak seçme ve yerleştirmeyle devam eden ve personelin şirketten ilişiğinin kesilmesiyle son bulan değerler zincirinin tüm adımlarını MANNAGENN’in sahip olduğu sektöre, kuruma ve göreve özel en iyi uygulamalarla (best-practices) karşılaştırma ve hızlı bir şekilde geliştirme imkânı buluyor.

MANNAGENN, verdiği danışmanlık hizmetiyle birlikte müşterilerine tüm İK süreçlerini yönetmelerini sağlayan kurumsal iş çözümleri sunuyor. İhtiyaç duyan müşterilerinin İK süreçlerini kısmen veya tamamen dış kaynaklı olarak üstleniyor.
Copyright 2014 (c) MANNAGENN