İş Süreçleri Analizi (BPA), Optimizasyonu ve Yönetimi (BPM)

MANNAGENN, sadece iş süreçlerine odaklanmak isteyen şirketlere Yönetim Mühendisliği kapsamında yer alan süreç bileşenlerini analiz (BPA), optimizasyon ve yönetim (BPM) hizmeti olarak sunuyor. İş süreçleri konusunda sunduğu somut, ölçülebilir ve uygulama merkezli mühendislik çözümleriyle müşterilerine gerçek bir rekabet avantajı kazandırıyor.

MANNAGENN, iş akışlarının analizi aşamasında "mevcut durum" ve "hedef durum" saptamaları arasına bilgisayar simülasyonlarına dayalı "olası durum" katmanları yerleştirerek, süreçlerdeki girdi ve çıktıların optimum olduğu noktaları sayısal olarak tespit ediyor. Alternatif senaryoları maliyet, ROI, kalite riski gibi kriterlere göre karşılaştırarak iş süreçleriyle ilgili stratejik kararlara sayısal girdi sağlıyor. Üstdüşüm yöntemiyle iş akışları üzerinden norm kadro, maksimum verimlilik ve sigma seviyesi gibi mühendislik hesaplarını gerçekleştiriyor. Böylelikle sağlanan doğrudan faydalara ek olarak, yönetim aşamasına gelindiğinde sürecin yeterli kaynakla doğru şekilde uygulandığını saptayacak anahtar performans indikatörleri (KPI) analiz ve optimizasyon aşamasında belirlenmiş oluyor. Modelleme aşamasında tüm iş akışları uluslararası notasyon standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Böylelikle çizilen akışların SOA mimarisindeki kurumsal sistemlerle uyumlu olması sağlanıyor.


MANNAGENN, iş süreçleri yönetimi konusunda iş akışlarını çalışan uygulamalara dönüştürebilme kabiliyetiyle de farklılaşıyor. Sunduğu iş süreçleri otomasyonu çözümleriyle iş akışlarını statik çizimler olmaktan çıkartarak kurumların süreçlerine hayat kazandırıyor. İş süreçleri konusunda verdiği dış kaynaklı hizmetlerle (BPO) müşterilerine işlerini yüklenicilere delege etmeleri ve tedarikçilerini yönetmeleri konusunda destek oluyor.
Copyright 2014 (c) MANNAGENN