İş Gücü Analizi, Optimizasyonu ve Yönetimi (WFM)

İş gücü israfı operasyonel verimsizliğe sebep olur. Buna karşılık yetersiz iş gücü kalite riski ve fırsat maliyeti doğurur. MANNAGENN öngörü ve tahminlemeye dayalı sayısal ve finansal analizlerle iş ve işgücünün optimum olduğu noktaları hesaplar. Simülasyonlarla alternatif senaryolar iş gücü yönetimi modelleri geliştirir. Hizmet verdiği kurumlara ölçülebilir işgücü tasarrufu sağlar.

Copyright 2014 (c) MANNAGENN