Dış Kaynaklı İnsan Kaynakları Hizmetleri

Rekabet şirketleri kendi işlerine odaklanmaya, ürün ve hizmetlerine doğrudan değer kazandırmayan her türlü işi bünyelerinden uzaklaştırmaya zorluyor. 2012 yılında büyümeyi başaran her 10 şirketten 8’i insan kaynakları hizmetleri konusunda kısmen veya tamamen bir dış kaynakla çalışıyor.

MANNAGENN müşterileri, insan kaynakları konusunda uzman ve güvenilir bir tedarikçiyle çalışmanın yanı sıra aşağıdaki avantajlara sahip oluyor;

  • İK’nın ön değerlendirme, ön mülakat, seçme ve yerleştirme gibi işgücü israf eden fonksiyonlarını MANNAGENN’a devrederek, eldeki işgücünü mevcut insan kaynağının geliştirilmesi için kullanmak.
  • İK’nın çok kullanılmayan fonksiyonlarını MANNAGENN’dan temin ederek bu alanda atıl istihdam yatırımı yapmamak.
  • İK’nın operasyonel iş yükünü MANNAGENN’a devrederek stratejik yönetim konularına odaklanmak.
  • İK’nın yüksek uzmanlık gerektiren fonksiyonlarını MANNAGENN’a delege ederek İK hizmetlerinin kalitesini yükseltmek.
  • Ölçme, değerlendirme ve performans yönetimi konularında MANNAGENN’dan hizmet sağlayarak, sistemin objektifliğini ve kalibrasyonunu güvence altına almak.
  • MANNAGENN’ın İK konusundaki tecrübesinden faydalanarak şirketlerinin insan kaynağı kalitesini yükseltmek ve rekabet gücü elde etmek.
  • İK’nın tüm fonksiyonlarını MANNAGENN’a devrederek, yukarıdaki avantajların tamamından yararlanmak. Kaynak tasarrufu yapmak ve mevcut kaynaklarını kendi işini geliştirmek için kullanmak.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN