Dış Kaynaklı Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

Bilgi teknolojileri büyük donanım, lisans ve entegrasyon yatırımları gerektiren fiziksel sistemlerdir. Bu sistemlerin güncel tutulması, bakımlarının yapılması ve sistem kullanıcılarına destek verilmesi çok pahalı işletme maliyetleri olan bir yönetim problemidir. Yapılan yatırımın ve işletme maliyetlerinin büyüklüğüne rağmen, bu teknolojiler şirketlerin ihtiyaç duyduğu esnekliği sunmaktan uzak, sürekli yeni masraflar çıkartan, toplam sahip olma bedelinin tahminlerle öngörüldüğü sistemlerdir.

MANNAGENN sunduğu dış kaynaklı bilgi teknolojileri hizmetleri ile fiziksel sistemleri esnek servislere dönüştürür. Böylelikle MANNAGENN müşterileri en yeni bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarına herhangi bir ilk yatırım yapmaksızın sahip olur. Bilgi ve uygulamalarına her yerden ve tüm cihazlardan erişir. Kaynak ve kapasitelerini istedikleri zaman arttırır, istedikleri zaman azaltır. Başka bir ek maliyete katlanmaksızın sadece kullandıkları kapasite kadar ücretlendirilir. Kullandıkları teknolojilerle ilgili tüm güncelleme, denetim, entegrasyon, eğitim ve bakım hizmetlerini dış kaynaklı olarak temin ederek uzman olmadıkları bir alanda yapacakları personel ve know-how yatırımından tasarruf eder.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN