Dış Kaynaklı İş Süreçleri Hizmetleri

MANNAGENN, Yönetim Mühendisliği hizmetlerinin bir devamı olarak, müşterilerine iş süreçlerini dış kaynağa delege etmeleri ve tedarikçilerini yönetmeleri konusunda destekleyici hizmetler sunmaktadır.

MANNAGENN, iş süreçlerini analiz ederken nihai ürün ve hizmetlere değer kazandırmayan her türlü etkinliği belirler. Bu etkinliklerden kaynaklanan maliyet ve kayıpları hesaplar. Bu hesapların girdi teşkil ettiği olası durum simülasyonlarıyla, sürecin dış kaynağa devri durumunda oluşabilecek kesinti, iş kaybı gibi risklere karşılık, sağlanması hedeflenen kazanımlar karşılaştırır. Bu karşılaştırmanın ekonomik değere işaret ettiği noktalarda sürecin dış kaynak tedarikçisi tarafından doğru şekilde uygulandığını doğrulayacak anahtar performans indikatörleri (KPI) otomatik olarak belirlenmiş olur. Belirlenen kriterler teknik ve ticari şartnamelere dönüştürülür. Tedarikçilerden gelen tekliflerin yapılan analizlerin belirlediği ekonomik sınırların içerisinde kalması durumunda sözleşme aşamasına geçilir.

MANNAGENN dış kaynaklı iş süreçleri konusunda sunduğu hizmetleri bir adım daha ileri götürerek, isteyen müşterileri için alt yüklenicilerden temin edilen sürecin denetim, kontrol ve yönetimini üstlenir. Böylelikle MANNAGENN müşterileri dış kaynaktan tedarik ettikleri tüm hizmetlerde tek temas noktasıyla (SPOC) muhatap olur. Dış kaynağın tüm avantajlarından minimum yönetim maliyetiyle yararlanır. İş süreçlerini, süreçleri kendileri kadar iyi bilen bir iş ortağının gözetim ve yönetimine emanet ederek sürekli olarak geliştirir ve iyileştirir.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN