İş Süreçleri Otomasyonu

İş süreçleri yönetiminde iş akışlarının dokümantasyonu, yönetimsel ve operasyonel maliyetler bakımından en pahalı kurumsal dokümantasyon sürecidir. Buna karşılık, birçok kurumda harcanan emek ve yapılan yatırıma rağmen iş akışları "kâğıt üzerinde" kalmakta ve uygulamaya geçirilememektedir. İş akışlarının kâğıt üzerinde kalmasının sebep olduğu en büyük problem, dokümantasyonun güncelliğini ve geçerliliğini yitirmesidir. BPTrends’in 2012 yılında yaptığı bir araştırma, kurumların ancak %5’inde süreçlerin tam olarak gerçek durumu yansıttığını göstermektedir. Dokümantasyonun güncel olmamasıyla başlayan problemler döngüsü, süreçlerin etkin bir şekilde yönetilememesi, verimlilik ve kalite kayıpları, gereksiz kâğıt trafiği ve artan bürokrasiye sebep olmakta, kurum içinde iş süreçleri yönetimine olan inancın hızla azalması ve tamamen yok olmasıyla son bulmaktadır.

Çizin ve çalıştırın!

MANNAGENN, sunduğu iş süreçleri otomasyonu çözümleriyle iş akışlarını statik çizimler olmaktan çıkartarak dinamik uygulamalara dönüştürür. Hazırlanan uygulamalar bilgisayar programcılığı bilgisi gerektirmeksizin çizim üzerinde tasarlanır, düzenlenir ve çalıştırılır. İş akışlarının somutluk ve işlerlik kazanması, süreç yönetimini kurumun aktif fonksiyonlarından birisi haline dönüştürür. Verimlilik ve kalite kayıpları ortadan kalkar. Hukuki zorunluluklar dışında kâğıt trafiği tamamen son bulur. Kurum içinde iş süreçleri yönetimine duyulan ihtiyaç ve inanç artar. Kullanıcılardan gelen iyileştirme talepleriyle sürekli gelişim kurumun doğal bir işlevi haline gelir.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN