İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri

MANNAGENN sunduğu İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) Çözümleri planlama, organizasyon ve görev tanımlamasıyla başlayan, ilan, ön değerlendirme ve mülakatlarla devam eden ve çalışanın şirketle ilişiğinin kesilmesiyle son bulan değerler zincirinin tüm halkalarını kapsar. Kağıt ve yazıcı çıktıları üzerinden ilerleyen İK sürecinin hukuki zorunluluklar dışında tamamen sayısal ortamda yönetilmesini sağlar.

Sistemin sayısallaşması daha önce randevu aldığı halde mülakata gelmeyen bir adayın yeniden mülakata çağrılması, zaten işbaşı yapmış veya iş akdi feshedilmiş bir personele iş teklif edilmesi gibi, sektörde sıklıkla karşılaşılan hatalara son verir. Evrak girişi, form işleme gibi manuel işleri ortadan kaldırarak verimliliği büyük oranda arttır. Yöneticilere işe alım sürecini anlık olarak izleme imkânı sağlayarak, İK’yı gerçek zamanlı yönetimin konusu haline getirir.


Copyright 2014 (c) MANNAGENN