Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Teknoloji Seçme Danışmanlığı kurumların ihtiyaç duydukları teknoloji yatırımlarını beraberinde gerektirdiği sistem, alt yapı, teknik personel gibi kriterlere göre karşılaştırarak, en yüksek geri dönüşlü alternatifi seçmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

MANNAGENN, karşılaştırmalarını yaparken global çözümleri lokal ölçekte değerlendirir. Yatırımı yurt içinde tedarik edecek iş ortaklarının performanslarını, teknik destek kabiliyetlerini, uzmanlıklarını ve diğer üstünlüklerini göz önünde bulundurarak uluslararası danışmanlık şirketlerinden farklılaşır. Satın alma yerine kiralama, dış kaynaktan tedarik, ikame ürün ve hizmetleri kullanma, SaaS, PaaS, IaaS gibi alternatifler öneriler geliştirir. Müşterilerine son derece ayrıntılı bir yatırım değerleme raporu sunarak, stratejik karar verme sürecine rasyonel girdiler sağlar.

Değerlemede Bulunduğunuz Güncel Teknoloji Çözümleri

  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
  • İş Süreçleri Analizi (BPA)
  • İş Süreçleri Yönetimi (BPM)
  • Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM)
  • Proje Yönetimi (PM)
  • İşbirliği ve Birlikte Çalışma Çözümleri
  • Bulut Bilişim (Cloud Computing)
  • ACD / IVR / CTI


  • Copyright 2014 (c) MANNAGENN