Yönetim Mühendisliği

Rekabet durmaksızın artıyor. Kâr marjları düşüyor. Alternatifleri çoğalan müşterilerin beklentileri sürekli olarak yükseliyor. Bu beklentilere cevap verecek nitelikte insan kaynağı bulmak güçleşiyor. Farklılaşma yolunda atılan her türlü adım kısa sürede sıradanlaşıyor.

Şirketlerin bir süre önce üstünlük olarak kabul ettiği nitelikler artık karşımıza yönetimsel problemler olarak çıkıyor. Büyüklük ve köklü bir geleneğe sahip olmak eskiden önemli vasıflardı. Bugün büyüklüğün yavaşlamaya sebep olduğunu, geleneğin değişimi zorlaştırdığını görüyoruz. O günlerde yönetimden bir “sanat” olarak bahsediliyordu. Bugün ise yönetim her geçen gün mühendisliğe daha çok yaklaşan bir “bilim” dalı haline gelmiş durumda. Rekabet karşı konulmaz bir biçimde şirketleri daha analitik düşünmeye ve işlerini daha bilimsel metotlarla yönetmeye zorluyor. Bu değişimi gerçekleştirmede yetersiz kalan sayısız dünya markası gözlerimizin önünde yok oluyor.

MANNAGENN, yönetimin gün geçtikçe mühendisliğe yaklaştığı bu süreçte kurumlara değişimin tüm kademelerinde destek oluyor. Sahip olduğu mühendislik formasyonunu sosyal yetkinliklerle birleştirerek, müşterilerinin iş yapış şekillerini analitik ve bilimsel yöntemlerle yeniden tasarlamalarına yardım ediyor. Bu yenilikçi yaklaşımımızı “Yönetim Mühendisliği” olarak adlandırıyoruz. Sağladığımız hızlı kazanım ve kalıcı iyileştirmelerle müşterilerimize rekabet avantajı kazandırıyor, başarılarına başarılarımızla katkıda bulunuyoruz.

Yönetim Mühendisliği Bileşenleri

İnsan Kaynakları

Bir organizasyonun en değerli kaynağı şüphesiz ki sahip olduğu insan kaynağıdır. Ancak her kaynak gibi insan kaynağı da israfa maruz kalabilir. MANNAGENN, sosyal yetkinlikleri ve uygulamalı Yönetim Mühendisliği metodolojileriyle bu entelektüel israfın önüne geçmeyi hedeflemektedir.

MANNAGENN, sektöre ve işe özel en iyi uygulamalarıyla İK değer zincirinin her adımını inceler. İnsan kaynağını mevcut yetkinlikler, potansiyel ve iyileştirme fırsatları açısından değerlendirir. İşgücü Yönetimi (WFM), Organizasyonel Performans Yönetimi (OPM) ve Yönetim Mühendisliği uygulamalarıyla organizasyonun sosyal dokusunu güçlendirir. İş çözümlerinden etkin bir şekilde faydalanarak süreçlere değer katmayan operasyonel görevleri ortadan kaldırır. Şirketlerin daha verimli çalışmasına ve kendileri için stratejik değer ifade eden alanlara odaklanmasına yardımcı olur.

Teknoloji

Bilgi Teknolojileri, insan kaynağını  verimliliğini artıran ve süreçlerin kalitesini güvence altına alan kritik görev bileşenleridir. Bu açıdan BT, insanlar ve işleri arasındaki temel entegratördür. Rekabet, BT’yi bir gereklilikten zorunluluğa ve BT departmanlarını destek personelinden stratejik iş birimlerine dönüşmeye zorluyor. Bu değişikliği benimseyen ilk danışmanlık şirketlerinden birisi olan MANNGENN, Yönetim Mühendisliği hizmetlerinin anahtar bir bileşeni olarak uçtan uca BT danışmanlığı sağlıyor.

BPM

CRM

ECM

ERP

IoT

RPA

Süreçler

Tüm şirketler aynı İK havuzundan aynı maliyetlerle besleniyor. Aynı teknolojilere aynı fiyatlarla erişiyorlar. Böyle bir rekabette şirketler nasıl farklılaşabilir? Kaliteden ödün vermeden maliyetlerini nasıl düşürülebilir?

Bu soruların cevabı her bir sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesinde yatıyor. MANNAGENN, kuruluşların süreçlerini rekabetçi ve yenilikçi bir bakış açısıyla incelemelerine yardımcı oluyor. Müşterilerine süreçlerini sadece optimize edebilecekleri değil, ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak maliyet ve rekabet avantajı kazanacakları sürdürülebilir inovasyona dayalı  yönetim sistemleri kuruyor.

MANNAGENN ile çalışmayı mı düşünüyorsunuz?

Yönetici özetimizi okumak, kurumsal sunumumuzu incelemek, fiyat teklfimizi değerlendirmek veya bir toplantı organize etmek için talepte bulunmaktan çekinmeyin.